Προσδοκίες, αναμενόμενα εμπόδια και πεποιθήσεις των εν ενεργεία εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συνεκπαίδευση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Master thesis)

Κοτόγγονα, Ναταλία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Subject classification: Children with mental disabilities--Vocational education
Teachers--Attitudes
Keywords: Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,Συνεκπαίδευση,Στάσεις εκπαιδευτικών,Special educational needs,Inclusion,Teachers' attitudes
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4493
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2250
Appears in Collections:Κατεύθυνση Β-Ενισχυτική προσχολική εκπαίδευση

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0021ΔΠΘ_ΤΕΕΠΗ-Μ452.pdf21.71 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4493
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2250
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons