Συνύπαρξη αυτοκτονικής και βίαιης συμπεριφοράς (Master thesis)

Καλούδη, Ευθυμία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Κοινωνική Ψυχιατρική
Keywords: Αυτοκτονική συμπεριφορά,Βίαιη συμπεριφορά,Αυτοκτονία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4498
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0051ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ948.pdf13 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4498
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons