Η επίδραση της ανάπτυξης σε παραμέτρους δύναμης και απόδοσης κολυμβητών αγωνιστικού επιπέδου ηλικίας 10-15 χρόνων (Master thesis)

Γεωργίου, Χριστίνα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Swimmers--Greece
Swimming for children--Training
Keywords: Κολύμβηση,Κολυμβητική επίδοση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4514
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9135
Appears in Collections:Π.Μ.Σ "ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_00939.pdfΜεταπτυχιακή ΤΕΦΑΑ24.37 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4514
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9135
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons