Η επίδραση της άσκησης στους παράγοντες πήξης και ινωδόλυσης σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο (Master thesis)

Λογοθέτη, Σοφία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Exercise therapy
Coronary heart disease
Keywords: Άσκηση,Στεφανιαία νόσος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4521
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3687
Appears in Collections:Π.Μ.Σ "ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_00935.pdfΜεταπτυχιακή ΤΕΦΑΑ30.65 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4521
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3687
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons