Πρώιμα αποτελέσματα λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής (Doctoral thesis)

Κωνσταντινίδης, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Ενδοσκοπική χειρουργική
Ανατομία χοληφόρων οδών
Keywords: Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή,Ενδοσκοπική χειρουργική
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4522
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0059ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1131.pdf33.82 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4522
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons