Η αφαιρετική ικανότητα στη γλώσσα και τα μαθηματικά παιδιών προσχολικής ηλικίας (Master thesis)

Ξανθοπούλου, Βασιλική

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Subject classification: Articulation disorders
Teaching methods
Keywords: Φωνολογική συνειδητοποίηση,Λογικομαθηματική σκέψη,Διδασκαλία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4530
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.617
Appears in Collections:Κατεύθυνση Β-Ενισχυτική προσχολική εκπαίδευση

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0035ΔΠΘ_ΤΕΕΠΗ-Μ453.pdf22.81 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4530
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.617
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons