Η οξεία επίδραση της αιμοκάθαρσης στην εγκεφαλική λειτουργία των ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Η συμβολή του μαγνητοεγκεφαλογράματος στην εκτίμηση των μεταβολών αυτών (Doctoral thesis)

Λιακοπούλος, Βασίλης

Alternative title / Subtitle: Συγκριτική μελέτη κλασσικής αιμοκάθαρσης και αιμοδιήθησης
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Αιμοκάθαρση
Αιμοδιήθηση
Keywords: Αιμοκάθαρση,Νεφρική ανεπάρκεια,Μαγνητοεγκεφαλόγραμα,Αιμοδιήθηση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4533
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5495
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0063ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1010.pdf14.12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4533
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5495
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons