Ποίηση, φιλοσοφία & στοιχεία λογοτεχνικής κριτικής στο πρώτο βιβλίο των ‘Επιστολών’ του Οράτιου (Epistulae 1.1, 1.2, 1.3, 1.16, 1.19, 1.20) (Master thesis)

Καλογεροπούλου, Σταυρούλα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας. Ειδίκευση Λατινικής Φιλολογίας.
Subject classification: Latin literature
Literary criticism
Keywords: Επιστολές Ορατίου,Διονυσιακή libertas,Ομηρικά exempla
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4536
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3046
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EL1.PDF937.8 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4536
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3046
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons