Πηνελόπη Δέλτα: Εικόνα εαυτού σε τέσσερα αυτοβιογραφικά κείμενα (Πρώτες Ενθυμήσεις- Αναμνήσεις 1899- Αναμνήσεις 1921- Αναμνήσεις 1940) (Master thesis)

Βασιλειάδου, Πηνελόπη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας.
Subject classification: Autobiography
Women authors
Keywords: Αυτοβιογραφικά κείμενα Π. Δέλτα,Εικόνα εαυτού,Απόψεις της Π. Δέλτα για τις γυναίκες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4543
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9455
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EL2.PDF3.29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4543
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9455
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons