Εγκυρότητα κλίμακας και αξιολόγηση στάσεων μαθητών/τριών έναντι ηλεκτρονικών υπολογιστών. Συσχέτιση με στάσεις ως προς τη φυσική αγωγή και τη φυσική δραστηριότητα των μαθητών/τριών (Master thesis)

Πάτση, Χαρίκλεια

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Physical education for children
Physical activity
Computers
Keywords: Εγκυρότητα ερωτηματολογίου,Στάσεις,Υπολογιστές,Νέες τεχνολογίες,Φυσική αγωγή,Validity of scale,Attitudes,Computers,New technologies,Physical education
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4544
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3655
Appears in Collections:ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ Π.Μ.Σ. "ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_00919.pdfΜεταπτυχιακή ΤΕΦΑΑ26.36 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4544
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3655
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons