Ψυχοπιεστικές καταστάσεις, στρατηγικές αντιμετώπισης και αυτεπάρκεια προεφήβων μαθητών (Master thesis)

Χατζοπούλου, Ευμορφία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικης Εκπαίδευσης
Subject classification: Self-efficacy
Stress in youth
Keywords: Στρες,Στρατηγικές αντιμετώπισης,Αυτεπάρκεια,Stress,Coping strategies,Self-efficacy
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4549
Appears in Collections:Π.Μ.Σ (ΠΤΔΕ) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0030ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Μ402.pdf14.69 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4549
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons