Οι εξεγέρσεις των Αιγυπτίων κατά την πτολεμαϊκή περίοδο : οι μαρτυρίες των παπύρων (Master thesis)

Γκινίδης, Εμμανουήλ

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας.
Subject classification: Egyptian texts
Ptolemaic dynasty
Keywords: Αποκαλυπτικά κείμενα,Πτολεμαϊκά μεσσιανικά κείμενα,Εξεγέρσεις Αιγυπτίων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4554
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8156
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EL4.PDF776.08 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4554
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8156
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons