Διερεύνηση των αντιλήψεων των νηπίων προσχολικής ηλικίας για τη διάκριση υλικού και αντικειμένου (Master thesis)

Μαλκοπούλου, Ευμορφία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Perception in children
Keywords: Ύλη,Υλικό,Αντικείμενο,Αντιλήψεις νηπίων,Φυσικές επιστήμες,Matter,Material,Object,Perceptions of children,Science
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4556
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.255
Appears in Collections:Π.Μ.Σ (ΠΤΔΕ) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0067ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Μ406.pdf9 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4556
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.255
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons