Η μαγεία στην αρχαιότητα (Master thesis)

Γκότση, Παναγιώτα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας. Ειδίκευση Παπυρολογίας.
Subject classification: Magic, Ancient
Witchcraft
Keywords: Καταχθόνιες θεότητες,Νεκυομαντεία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4558
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7536
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΑΠΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EL5.PDF6.29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4558
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7536
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons