Η στρατηγική χρήση λεξιλογίου γραπτού λόγου από τον αποτελεσματικό γλωσσικά μαθητή στη Β' Γυμνασίου: Μια περιπτωσιολογική μελέτη (Doctoral thesis)

Κοσκινάς, Εμμανουήλ

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας.
Subject classification: Applied linguistics
Sociolinguistics
Keywords: Αποτελεσματικός γλωσσικά μαθητής,Λεξιλογικές στρατηγικές,Λόγιο λεξιλόγιο
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4559
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.111
Appears in Collections:ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EL6.PDF2.9 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4559
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.111
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons