Ο Κλασικισμός και ο Ρομαντισμός υπό το πρίσμα του έκτου κεφαλαίου του βιβλίου Δοκίμιον Καλλιλογίας ήτοι Στοιχεία Αισθητικής του Κωνσταντίνου Στρατούλη: Μια κριτική παρουσίαση (Master thesis)

Παραλίδου, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας. Τομέας Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών.
Subject classification: Classicism
Romanticism
Keywords: Aισθητική του Κλασικισμού,Aισθητική του Ρομαντισμού
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4560
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3505
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ-ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EL7.PDF821.17 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4560
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3505
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons