Διερεύνηση της καταλληλότητας του ερωτηματολογίου Movement Assesment Battery for Children Checklist (MABCC) για χρήση στο ελληνικό σχολικό περιβάλλον (Master thesis)

Παπαλεξοπούλου, Νικολίτσα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Questionnaire--Greece
Motor ability in children--Testing--Greece
Physical education, Primary--Greece
Keywords: Φυσική αγωγή,Κινητική δεξιότητα,Κινητική αδεξιότητα,Ερωτηματολόγιο
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4561
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8566
Appears in Collections:Π.Μ.Σ "ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_00906.pdfΜεταπτυχιακή ΤΕΦΑΑ28.22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4561
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8566
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons