Η επίδραση της άσκησης σε ασθματικά άτομα (Master thesis)

Περώνης, Θεόδωρος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Exercise--induced asthma
Asthma in children--Alternative treatment
Sports
Keywords: Άσκηση,Άσθμα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4564
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5465
Appears in Collections:ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ Π.Μ.Σ. "ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_00892.pdfΜεταπτυχιακή ΤΕΦΑΑ28.57 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4564
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5465
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons