Αξιολόγηση και καταγραφή της φυσικής δραστηριότητας σε άτομα τρίτης ηλικίας (Master thesis)

Βεντούρη, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Exercise for older people
Physical activity
Elderly
Keywords: Φυσική δραστηριότητα,Τρίτη ηλικία,Διαφορές ηλικίας & φύλου,Physical activity,Elderly,Pase,Age and gender differences
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4576
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5395
Appears in Collections:Π.Μ.Σ "ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_00886.pdfΜεταπτυχιακή ΤΕΦΑΑ21.5 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4576
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5395
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons