Καταγραφή και αξιολόγηση της φυσικής δραστηριότητας ατόμων με νοητική στέρηση (Bachelor thesis)

Τσικάκης, Αντώνιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Motor ability--Testing
Exercise
People with mental disabilities
Keywords: Νοητική υστέρηση,Φυσική δραστηριότητα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4579
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8071
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01836.pdf11.41 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4579
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8071
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons