Στάσεις των μαθητών και μαθητριών ως προς τους τρόπους σχηματισμού ομάδων στο μάθημα της φυσικής αγωγής (Master thesis)

Καραπρώιμου, Κυριακή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Physical education, Secondary--Greece
Physical education
Keywords: Στάσεις,Παρακίνηση,Φύλο,Σχηματισμός ομάδων,Φυσική αγωγή,Attitudes,Motivation,Gender,Group formation,Physical education
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4589
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8024
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_00884.pdfΜεταπτυχιακή ΤΕΦΑΑ22.85 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4589
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8024
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons