Ιωσήφ και Ασενέθ (Doctoral thesis)

Χατζημιχαήλ, Χρήστος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας.
Subject classification: Christian literature, Early
Apocryphal texts
Keywords: Άμεση/έμμεση παράδοση,Ταυτότητα συγγραφέα,Αφηγηματικές τεχνικές
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4596
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4941
Appears in Collections:ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EL8.PDF3.86 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4596
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4941
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons