Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση: (Master thesis)

Τζιανάρα, Γεωργία Ι.

Alternative title / Subtitle: απόψεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Ροδόπης:
μια θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Subject classification: Educational technology
Education--Computer programs
Keywords: Τεχνολογία στην εκπαίδευση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4603
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8276
Appears in Collections:Π.Μ.Σ (ΠΤΔΕ) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0085ΔΠΘ_ΠΤΔΕ-Μ416.pdf16.3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4603
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8276
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons