Η επίδραση της πλειομετρικής άσκησης σε βιοχημικές παραμέτρους που σχετίζονται με την καταστροφή του μυϊκού και συνδετικού ιστού (Master thesis)

Τόφας, Τρύφωνας

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Plyometrics
Exercise
Muscles
Training
Keywords: Έκκεντρη άσκηση,Ομόκεντρη άσκηση,Κύκλος διάτασης-βράχυνσης,Κρεατινική κινάση,Υδροξυπρολίνη,Καθυστερημένος μυϊκός πόνος,Καταστροφή κολλαγόνου,Eccentric exercise,Concentric exercise,Stretch shortening cycle,Creatine Kinase,Hydroxyproline,Delayed muscle soreness,Muscle damage,Collagen breakdown
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4606
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7133
Appears in Collections:ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ Π.Μ.Σ. "ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_00855.pdfΜεταπτυχιακή ΤΕΦΑΑ23.78 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4606
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7133
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons