Χρωματική αντίληψη του ΚΝΣ μέσω οπτικών προκλητών δυναμικών (Doctoral thesis)

Μανωλάς, Εμμανουήλ

Alternative title / Subtitle: Colour brain perception via visual evoked potentials
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Χρωματική αντίληψη
Αμφιβληστροειδής
Keywords: Χρωματική αντίληψη,Οπτικές προκλητές δυναμικών,Χρωματική αντίληψη
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4611
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0070ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1148.pdf50.12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4611
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons