Μελέτη των αιμοδυναμικών παραμέτρων σε θυρεοτοξικούς ασθενείς πριν και μετά τη χειρουργική θεραπεία (Doctoral thesis)

Μαρινάκης, Εμμανουήλ

Alternative title / Subtitle: Προοπτική κλινικοεργαστηριακή μελέτη
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Θυρεοειδής αδένας
Keywords: Αιμοδυναμικές παράμετροι,Θυρεοτοξικοί ασθενείς
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4627
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0073ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1041.pdf41.38 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4627
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons