Η διερεύνηση των χοληφόρων κατά την λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή (Doctoral thesis)

Μόλης, Ευστάθιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Λαπαροσκόπηση
Χειρουργική
Keywords: Χοληφόροι,Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4634
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0075ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1143.pdf13.37 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4634
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons