Αξιολόγηση μυϊκού πόνου σε κομμωτές (Bachelor thesis)

Παπαδοπούλου, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Overuse injuries
Musculoskeletal system--Diseases
Beauty operators
Keywords: Σύνδρομο υπέρχρησης,Μυοσκελετικές παθήσεις,Κομμωτές
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4635
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5555
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01646.pdf10.81 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4635
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5555
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons