Η επίδραση του συνδυασμού παθητικής φυσικοθεραπείας με άσκηση, στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής σε χρόνια οσφυαλγία (Master thesis)

Μερίσογλου, Νικόλαος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ). Διατμηματικό Π.Μ.Σ. "Άσκηση και Ποιότητα Ζωής"
Subject classification: Back--Diseases
Backache--Physical therapy
Backache--Exercise therapy
Keywords: Οσφυαλγία,Φυσικοθεραπεία,Άσκηση,Κινητικότητα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4653
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1106
Appears in Collections:ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ Π.Μ.Σ. "ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01974.pdf11.39 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4653
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1106
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons