Η επίδραση των μεθόδων αιμοκάθαρσης (Κλασσική αιμοκάθαρση και αιμοδιήθηση) στην αποκατάσταση των ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (Doctoral thesis)

Μουρβάτη, Ευθυμία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Αιμοκάθαρση
Αιμοδιήθηση
Keywords: Αιμοκάθαρση,Αιμοδιήθηση,Νεφρική ανεπάρκεια
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4672
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2984
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0077ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1028.pdf48.82 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4672
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2984
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons