Η αξία των Stents στην ουτητηροσκοπική λιθοτριψία (Master thesis)

Μουρτζίλας, Ευάγγελος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Stents (Surgery)
Ενδοουρολογία
Keywords: Ουτητηροσκοπική λιθοτριψία,Stents,Ενδοουρολογία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4674
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7684
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟ-ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0077ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ_ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ967.pdf14.07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4674
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7684
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons