Αρχές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στην σχιζοφρένεια (Master thesis)

Μπακιρτζής, Χρήστος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Σχιζοφρένεια
Κοινωνική Ψυχιατρική
Keywords: Ψυχοκοινωνική αποκατάσταση,Σχιζοφρένεια,Κοινωνική νόηση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4688
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5074
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0080ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ886.pdf17.82 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4688
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5074
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons