Η Εκπαίδευση στις ελληνικές κοινότητες της βόρειας Θράκης τον 19ο αιώνα (Bachelor thesis)

Ιωαννίδου, Δέσποινα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών. Τμήμα Ιστορίας & Εθνολογίας.
Subject classification: Education
Greek communities
Keywords: Ανατολική Ρωμυλία,Εκπαίδευση,190ς αιώνας
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4710
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3761
Appears in Collections:ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KPO67.pdf752.71 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4710
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3761
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons