Ο ρόλος της ενέργειας στις διακρατικές σχέσεις των παρευξεινίων χωρών και της Ε.Ε. (Master thesis)

Κωστάκη, Μαρία-Κωνσταντινιά

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών.
Subject classification: Energy policy
Eurasian Οil
Keywords: Ρωσία,Ευρωπαϊκή Ένωση,Ενεργειακή εξάρτηση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4757
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3559
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. "ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GFP2.PDF1.68 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4757
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3559
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons