Δια-πολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα "Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων" (Master thesis)

Παπαδοπούλου, Βασιλική

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών.
Subject classification: Literature--Study and teaching (Secondary)
Intercultural education
Keywords: Πρόγραμμα "Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων",Διαπολιτισμική εκπαίδευση,Λογοτεχνικά κείμενα για το Γυμνάσιο
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4771
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.423
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. "ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GFP9.pdf1.19 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4771
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.423
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons