Οι επιδράσεις της άσκησης στην κινητική δράση ατόμων τρίτης ηλικίας (Master thesis)

Ζήση, Βασιλική

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Exercise for older people
Exercise therapy for older people
Elderly
Keywords: Άσκηση,Τρίτη ηλικία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4776
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2066
Appears in Collections:Π.Μ.Σ "ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_00777.pdfΜεταπτυχιακή ΤΕΦΑΑ29.67 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4776
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2066
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons