Καθιέρωση επίσημης εθνικής γλώσσας: Σύγκριση περιπτώσεων Ελλάδας-Τουρκίας (Master thesis)

Ενίσογλου, Σοφία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών.
Subject classification: Language policy
Language planning
Keywords: Γλωσσικό ζήτημα στην Ελλάδα,Γλωσσική μεταρρύθμιση στην Τουρκία,Θεωρίες περί γλωσσικών ζητημάτων σε Ελλάδα-Τουρκία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4804
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5878
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. "ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GFP22.PDF768.95 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4804
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5878
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons