Η διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα: Περιεχόμενα και μέθοδος διδακτικών εγχειριδίων (Master thesis)

Μαρκάτη, Δήμητρα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών.
Subject classification: Foreign language education
Higher education
Keywords: Μέθοδοι διδασκαλίας δεύτερης/ξένης γλώσσας,Μεθοδολογία της Τουρκικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας,Ρόλος διδακτικών εγχειριδίων της Τουρκικής
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4808
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.736
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. "ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GFP25.PDF1.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4808
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.736
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons