Έλεγχος εκμάθησης λεξιλογίου σε μια ξένη/δεύτερη γλώσσα: Αρχές-Μεθοδολογία-Προοπτικές σε μαθητές που έχουν ως μητρική την ελληνική και ως δεύτερη/ ξένη την τουρκική (Master thesis)

Παπαγιάνναρου, Λεμονιά

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών.
Subject classification: Second language acquisition
Vocabulary--Ability testing
Keywords: Κατάκτηση δεύτερης/ξένης γλώσσας,Λεξιλόγιο,Τεχνικές ελέγχου λεξιλογίου
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4809
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1167
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. "ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GFP26.pdf1.81 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4809
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1167
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons