Θεματικές γεωγραφικές ενότητες στη σχολική ύλη των εγχειριδίων της «Μελέτης Περιβάλλοντος» του Δημοτικού Σχολείου (Bachelor thesis)

Καλούδη, Βασιλική/ Καρακασόγλου, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Keywords: Σχολικά εγχειρίδια "Μελέτη Περιβάλλοντος",Ποσοστιαία ανάλυση γεωγραφικών θεμάτων,Θεωρίες Ausubel και Bruner
URI: http://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/481
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2898
Appears in Collections:ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EA109.pdf1.71 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/481
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2898
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons