Όψεις της οθωμανικής Θεσσαλονίκης κατά τον 18ο αιώνα (Master thesis)

Παπανδρώνου, Γεώργιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών.
Subject classification: Ottoman Salonica
Eighteenth century
Keywords: Ιστορικό περίγραμμα Θεσσαλονίκης,Αστική τοπογραφία,Διοικητικός μηχανισμός
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4810
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6073
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. "ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GFP27.PDF1.43 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4810
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6073
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons