Γλωσσολογικά ζητήματα κατά τη μετάφραση κειμένων από την Τουρκική στην Ελληνική (Master thesis)

Χατζίδου, Ειρήνη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών.
Subject classification: Linguistics
Translation
Keywords: Αναφορικές προτάσεις,Επίθημα –DEki/-DΑki,Ειδικές προτάσεις
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4811
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2171
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. "ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GFP28.pdf908.52 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4811
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2171
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons