Αντίληψη κλίματος παρακίνησης στο μάθημα φυσικής αγωγής και ενθάρρυνση του καθηγητή, προς μαθητές διαφορετικού φύλου και αθλητικής ικανότητας (Master thesis)

Κούλη, Όλγα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Subject classification: Physical education--Greece
Physical education teachers--Greece
Keywords: Φυσική αγωγή,Εκπαιδευτικοί
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4817
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6284
Appears in Collections:Π.Μ.Σ "ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_00721.pdfΜεταπτυχιακή ΤΕΦΑΑ32.77 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4817
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6284
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons