Οικονομοτεχνική μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού: (Master thesis)

Καϊτατζόπουλος, Φώτης

Alternative title / Subtitle: μελέτη περίπτωσης:
ανάλυση ευαισθησίας και κινδύνων με στοχαστικότητες
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Renewable energy sources--Law and legislation
Photovoltaic power systems
Keywords: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,Φωτοβολταϊκό σύστημα,Οικονομοτεχνική μελέτη,Εσωτερικός βαθμός απόδοσης,Καθαρή παρούσα αξία,Ανάλυση ευαισθησίας,Ανάλυση κινδύνου,Renewable resources of energy,Photovoltaic system,Feasibility study,Internal rate of return,Net present value,PV3 - RETScreen international,Sensitivity analysis,Risk analysis
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4826
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4697
Appears in Collections:"ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-SYSTEM ENGINEERING & MANAGEMENT"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0568ΔΠΘ_ΚΑΙΤΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ.Φ-ΜΔ2744.pdf48.46 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4826
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4697
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons