Αξιολόγηση της διδασκαλίας δεξιοτήτων στην καλαθοσφαίριση με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών (Bachelor thesis)

Παυλίδου, Στεφανία

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Basketball
Skills
New technology
Keywords: Καλαθοσφαίριση,Δεξιότητα,Νέες τεχνολογίες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4846
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1727
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01416.pdfΠτυχιακή Εργασία 15.52 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4846
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1727
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons