Μελέτη ψυχοκοινωνικών παραμέτρων ενδεικτικών της ποιότητας ζωής ασθενών σε χρόνια περιοδική αιμοκάθαρση (Doctoral thesis)

Μπομποτάς, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: Αιμοκάθαρση
Νεφρική ανεπάρκεια
Keywords: Ψυχοκοινωνικές παράμετροι,Ποιότητας ζωής,Περιοδική αιμοκάθαρση,Νεφρική ανεπάρκεια
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4847
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0086ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Δ1051.pdf29.88 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4847
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons