Κυτταρογενετική μελέτη σε παιδιά που πάσχουν από άσθμα (Bachelor thesis)

Δάφα, Ευαγγελία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Άσθμα
Βρογχικό άσθμα
Keywords: Κυτταρογενετική μελέτη,Άσθμα,Βρογχικό άσθμα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4852
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0086ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1160.pdf19.81 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4852
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons