Φυσικές ικανότητες και σωματομετρικά χαρακτηριστικά σε παιδιά Ε και ΣΤ τάξης του δημοτικού σχολείου με ενασχόληση την καλαθοσφαίριση (Bachelor thesis)

Σταμάτης, Νικόλαος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Anthropometry--in infancy & childhood
Basketball for children
Physical fitness
Muscle strength
Motor ability
Keywords: Σωματομετρικά χαρακτηριστικά,Καλαθοσφαίριση,Φυσική αντοχή,Μυϊκή ισχύς,Κινητικές ικανότητες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4892
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8683
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01358.pdf11.04 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4892
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8683
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons