Προσδιορισμός και καταγραφής της θέσης και έντασης στον εγκέφαλο σημάτων που προέρχονται από oπτικούς ερεθισμούς με την χρήση του βιομανγητόμετρου SQUID (Master thesis)

Παπαδόπουλος, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Ιατρικής
Subject classification: SQUID
Βιομαγνητικά σήματα
Υπεραγωγιμότητα
Keywords: Οπτικοί ερεθισμοί,Βιομανγητόμετρο,SQUID
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4908
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8801
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0096ΔΠΘ_ΙΑΤΡΙΚΗ-Μ914.pdf13.27 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4908
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8801
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons