Η εκστρατεία και το ζήτημα της Μικράς Ασίας μέσα από τα φύλλα της εφημερίδας "Νέον Έθνος" της Κύπρου (Νοέμβριος 1918-1922) (Master thesis)

Αλεξάνδρου, Χρήστος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών.
Subject classification: Greco-Turkish War, 1921-1922
Press coverage
Keywords: Κυπριακός Τύπος,Περίοδος 1919 - 1922,Μικρασιατική εκστρατεία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4911
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1340
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. "ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GFP29.pdf1.51 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/4911
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1340
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons